måndag 3 december 2012

Tuberkulos – en förhistorisk sjukdom på frammarsch


Tuberkulos är en sjukdom som finns hos både människor och djur och som orsakas av flera typer av Mycobacterium. Spår av tuberkulos har hittats i både förhistoriska människor samt i ett 17 000 år gammalt bisonskelett. I modern tid så ökade förekomsten av sjukdomen i takt med urbaniseringen då människor kom att leva närmre varandra under sämre hygieniska förhållanden. Inte förrän på 40- och 50-talen kunde man effektivt bekämpa sjukdomen med antibiotika och det var inte heller förrän nu som en omfattande användning av vaccinet BCG tog sin start trots att det funnits sedan början av 1900-talet.

En annan viktig del i bekämpningen av tuberkulos var att man började pastörisera mjölk eftersom man upptäckt att både M. Tuberculosis och M. Bovis spreds via mjölk. Även köttet från nötkreatur kunde bära på smitta och efter flera års arbete lyckades man utrota M. Bovis på svensk nötkreatur. Både M. Tuberculosis och M. Bovis kan ge symtom hos människor även om den senare oftast ses hos äldre som smittats innan M. Bovis utrotades från Sverige.

Tuberkulos smittar som sagt via kött och mjölk men det är även en luftburen infektion. Tuberkulos har en väldigt låg infektionsdos, så lite som 10 bakterier kan orsaka infektion. Bakterierna sprids via mikroskopiska droppar som utsöndras av personer med aktiv tuberkulos när de pratar, hostar, nyser med mera. Det är flera faktorer i samverkan som avgör om en person blir smittad eller ej, bland annat antalet smittbärande droppar som utsöndras av smittbäraren, hur länge man är utsatt för smittan, mottagarens immunitet mot smittan med flera. Ca 90% av de som smittas utvecklar en vilande, icke-aktiv infektion och det är ungefär 10% av dessa som under sin livstid utvecklar en aktiv form av sjukdomen och då blir smittspridare. Den primära formen av tuberkulos som utvecklas en kort tid efter smittan är väldigt ovanlig, endast 1-5% av de smittade uppvisar den formen.

De som är mest mottagliga för smittan är personer med nedsatt immunförsvar till exempel personer med HIV/AIDS, äldre personer samt små barn som ännu inte har ett fullt utvecklat immunförsvar. Sedan 1970-talet sker inte en rutinvaccination av nyfödda i Sverige utan endast de som tillhör riskgrupper, det vill säga barn till invandrare från länder med hög förekomst av tuberkulos, barn som ska vistas länge i ett land med hög förekomst av tuberkulos. Även personal inom sjukvården erbjuds vaccination och i vissa fall även deras barn. Vaccinets viktigaste fördel är att den skyddar mot hjärnhinneinflammationen som framför allt drabbar barn och som har en hög dödlighet. Skyddet mot lungformen av sjukdomen, framför allt hos vuxna, är diskutabelt.

Hotet om att tuberkulos återigen ska bli en allvarlig folksjukdom i Sverige är ett reellt hot. Invandring från länder med hög frekvens av tuberkulos är en faktor, att antibiotikaresistensen bland mycobacterierna ökar är en annan samt att det ännu inte finns ett bättre vaccin än BCG. Redan har det skett två utbrott i förskoleklasser i Sverige, det senaste år 2005 i Stockholmstrakten, samt ett enskilt fall i Sundsvall år 2010 även det på en förskola. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar